Zámek a město Vimperk

ZÁMEK A MĚSTO VIMPERK

V případě, že už máte dost sportu a potřebujete jeden den tzv. TVO, doporučujeme návštěvu blízkého města Vimperk a jeho zámku.

Město Vimperk se nachází asi 10 km od našeho penzionu a dostanete se tam po silničním tahu vedoucím z Kašperských Hor přes Vimperk do Prachatic.

Vimperk je často nazýván bránou Šumavy nebo městem pod Boubínem. Dominantou města je státní zámek Vimperk, který stojí za zhlédnutí, ačkoliv v současné době je jeho stav "těsně před rekonstrukcí". Přesto jsou zde v letních měsících nabízeny 2 prohlídkové okruhy a je pamatováno i na rodiny s dětmi (více o státním zámku Vimperk naleznete zde: www.zamek-vimperk.eu)

Pokud budete mít chuť si město Vimperk projít a prohlédnout si zásadní architektonické památky, doporučujeme kratší trasu 2,5 km, která Vás provede těmi nejdůležitějšími a nejmalebnějšími místy, které město nabízí.

"Přímo před vstupní branou zámku se napojte načervenou turistickou značku a zároveň naučnou stezku "Vimperkem" a vyjděte do kopce k prvnímu zastavení - Haselburgu. Haselburg je předsunutá dělostřelecká bašta z 15. století. V současné době je v soukromých rukou a veřejnosti nepřístupná, prohlédnout si ho tedy můžete pouze zvenčí. Pokračujte dál ulicí Zámek a na jejím konci se nakrátko odpojte z naučné stezky a pokračujte dál počervené turistické značce až ke Křížové cestě, která byla vybudována už v 70. letech 19. století. Křížovou cestou sejděte dolů k nemocnici (dříve špitál z 18. století) a zde se opět napojte na naučnou stezku "Vimperkem".Stezka Vás povede ulicí Zahradní, kde se Vám otevře krásný výhled na zámek a město pod ním. Na konci ulice Zahradní zahněte doleva a vydejte se dolů z kopce k náměstí. Na náměstí si všimněte měšťanských domů a jejich slohů. Svoji podobu získaly při přestavbách po rozsáhlém požáru v roce 1904. Kolem domů č.p. 24 a 27 jsou zbytky městských hradeb. Toto pozdně středověké opevnění obklopovalo celé středověké město a je velice dobře dochováno. Všimněte si cestou, kolik najdete městských bašt. Na náměstí si můžete prohlédnout také dvě kašny (horní a dolní) či městskou zvonici. Zastavit se můžete v Infocentru či v Minimuzeu Zlaté stezky, které sídlí v domě č.p. 8 s barokním štítem a malovaným znakem města. Na dolním konci náměstí naleznete kostel Navštívení Panny Marie a pod ním faru (č.p. 46). Naše trasa však nepokračuje kolem fary ulicí Kostelní (vlevo), ale schází z kopce ulicí Steinbrenerovou (vpravo). V ulici Steinbrenerově si všimněte především Steinbrenerova domu. V tomto domě se narodil jeden z nejvýznamnějších vimperských rodáků - Johann (Jan) Steinbrener, knihař, který v 19. století navázal na tradici vimperského tiskařství. Na levé straně projdete kolem Šumavského pivovaru, který pro změnu obnovil tradici vimperského pivovarnictví (Vimperk míval pivovary dokonce dva). V současném pivovaru je možné domluvit si prohlídku. Pokud budete pokračovat dál z kopce, dojdete ke srubovým domům, datovaným do konce 18. století. Po jejich prohlédnutí odbočíte doleva ulicemi Na baště a Kostelní a po značce dojdete až k současné hlavní vimperské třídě - Pivovarské ulici. Přímo naproti Vám se nachází jeden z nejstarších vimperských domů - Dům U jelena (č.p. 61). Dům zdobí hlava jelena s opravdovým parožím a nástěnná malba s legendou o sv. Hubertovi. V domě se schovává stylová Kavárna Ve Skále." (text převzat ze stránek státní zámek Vimperk)

Pokud budete mít v tuto chvíli již hlad, doporučujeme Vám občerstvit se na terásce místní Pizzerie Marco (www.pizzerie-marco.cz) . Pokud počasí nebude přát obědu pod širým nebem, nevadí, pizzerie nabízí i krásné vnitřní prostory a hlavně výborné italské speciality.

Po dobrém obědě nezapomeňte na sladkou tečku v cukrárně pod zámkem www.cukrarnapodzamkem.cz. Ať už si dáte zmrzlinu nebo si vyberete některý z výborných zákusků, tady nešlápnete vedle.

Vložte svůj text...