Obří hrad

OBŘÍ HRAD (keltské hradiště), pěší výlet

Obří hrad představuje zbytky pravěkého keltského hradiště nad údolím říčky Losenice na zalesněném hřebeni vrchu Valy (1010 m). Toto nejvýše položené hradiště v České republice nalezneme poblíž osady Popelná u Nicova, 5 km jihovýchodně od Kašperských Hor, na území I. zóny Národního parku Šumava. Zbytky valů hradiště byly objeveny teprve v roce 1926. Keltská pevnost pocházející pravděpodobně z 2. - 1. století před naším letopočtem, sloužila patrně k ochraně rýžovišť zlata na říčce Losenici. Novější výzkumy uvádí možnost, že se jedná o ohrazení posvátného místa. Celý areál o velikosti 80 × 370 m tvoří vnitřní akropole opevněná dvojitým pásem kamených valů a předhradí obehnané 2 m širokým náspem. V blízkosti hradiště západním směrem nalezneme kamenné moře s vyhlídkou do okolí.

Na obří hrad je možné vyrazit od penzionu po žluté turistické značce přes Krousov na Studenec, Popelnou až na Obří Hrad (odhadem 8-9 km) nebo můžete autem dojet na Popelnou a užít si pouze finální výstup k hradišti (1,5 km lesní cestou).

Upozorňujeme, že po cestě není možnost se občerstvit v restauraci a proto doporučujeme velkou svačinu a dostatek tekutin s sebou! Vhodná je pevná obuv.